Familie: Theaceae
Auteurs: D. Don, 1825, nom. cons.

Geslachten
Camellia
Franklinia
×Gordlinia
Gordonia
Malachodendron
Polyspora
Schima
Stewartia
Stuartia
Thea

Plantenkennis programma