Geslacht: Bassia
Auteurs: All.
Nederlandse namen: Ruig zoutkruid, Zomercipres, Zoutkruid
Engelse namen: Hairy Seablite, Summer-cypress
Duitse naam: Dornmelde
Familie: Amaranthaceae (Amarantenfamilie)

Bassia hirsuta
Bassia scoparia zie: Kochia scoparia
Bassia scoparia f. trichophylla zie: Kochia scoparia f. trichophylla
Bassia scoparia f. tricophylla zie: Kochia scoparia f. trichophylla
Bassia tricophylla zie: Kochia scoparia f. trichophyllaPlantenkennis programma