Geslacht: Blechnum
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Blechnum
Engelse namen: Hard Fern, Hard Ferns
Duitse naam: Rippenfarn
Familie: Blechnaceae (Dubbellooffamilie)

Blechnum alpinum zie: Blechnum penna-marina
Blechnum attenuatum
Blechnum brasiliense
Blechnum brasiliense 'Copper Crisp'
Blechnum brasiliense 'Volcano'
Blechnum camfieldii
Blechnum capense
Blechnum chilense zie: Blechnum magellanicum
Blechnum chilensis zie: Blechnum magellanicum
Blechnum cordatum zie: Blechnum magellanicum
Blechnum discolor
Blechnum filiforme
Blechnum fluviatile
Blechnum gibbum
Blechnum magellanicum
Blechnum magellanicum
Blechnum nipponicum
Blechnum novae-zelandiae
Blechnum nudum
Blechnum occidentale
Blechnum patersonii
Blechnum penna-marina
Blechnum penna-marina 'Dura'
Blechnum spicant
Blechnum spicant 'Cristatum'
Blechnum spicant 'Serratum'
Blechnum tabularePlantenkennis programma