Geslacht: Dracunculus
Auteurs: Mill.
Engelse naam: Dragon Arum
Familie: Araceae (Aronskelkfamilie)

Dracunculus canariensis
Dracunculus crinitus zie: Dracunculus muscivorus
Dracunculus muscivorus
Dracunculus vulgarisPlantenkennis programma