Geslacht: Episcia
Auteurs: Mart.
Engelse namen: Carpet Plant, Flame Violet
Familie: Gesneriaceae

Episcia 'Catherinae'
Episcia 'Chocolate Velour'
Episcia chontalensis zie: Episcia lilacina
Episcia 'Cleopatra'
Episcia cupreata
Episcia cupreata 'Acajou'
Episcia cupreata 'Chocolate Soldier'
Episcia cupreata 'Cleopatra' zie: Episcia 'Cleopatra'
Episcia cupreata 'Frosty'
Episcia cupreata 'Metallica'
Episcia cupreata 'Silver Sheen'
Episcia cupreata 'Sophia Maria'
Episcia cupreata 'Tetra'
Episcia cupreata 'Tropical Topaz'
Episcia 'Cygnet'
Episcia dianthiflora
Episcia 'Ember Lace'
Episcia 'Filigree'
Episcia 'Fire N' Ice'
Episcia 'Harlequin'
Episcia 'Helen O'
Episcia 'Jeanne'
Episcia lilacina
Episcia lilacina 'Cuprea'
Episcia lilacina 'Lilacina'
Episcia lilacina 'Mrs Fanny Haage'
Episcia lilacina 'Panama'
Episcia lilacina 'Viridis'
Episcia 'Moss Agate'
Episcia 'Pink Panther'
Episcia 'Pink Ric-Rac'
Episcia 'Pinkiscia'
Episcia reptans
Episcia reptans 'Lady Jou'
Episcia 'Shimmer'
Episcia 'Silver Skies'Plantenkennis programma