Geslacht: Eucryphia
Auteurs: Cav.
Nederlandse naam: Eucryphia
Familie: Cunoniaceae

Eucryphia 'Castlewellan'
Eucryphia cordifolia
Eucryphia glutinosa
Eucryphia glutinosa 'Plena'
Eucryphia ×hillieri
Eucryphia ×hillieri 'Winton'
Eucryphia ×intermedia
Eucryphia ×intermedia 'Rostrevor'
Eucryphia lucida
Eucryphia lucida 'Ballerina'
Eucryphia lucida 'Gilt Edge'
Eucryphia lucida 'Leatherwood Cream'
Eucryphia lucida 'Pink Cloud'
Eucryphia lucida 'Spring Glow'
Eucryphia milliganii
Eucryphia moorei
Eucryphia ×nymansensis
Eucryphia ×nymansensis 'George Graham'
Eucryphia ×nymansensis 'Mount Usher'
Eucryphia ×nymansensis 'Nymans Silver'
Eucryphia ×nymansensis 'Nymansay'
Eucryphia ×nymansensis 'Penwith'
Eucryphia 'Penwith'Plantenkennis programma