Geslacht: Jatropha
Auteurs: L.
Familie: Euphorbiaceae (Wolfsmelkfamilie)

Jatropha curcas
Jatropha hastata zie: Jatropha integerrima
Jatropha integerrima
Jatropha multifida
Jatropha pandurifolia zie: Jatropha integerrima
Jatropha podagrica
Jatropha urens zie: Cnidoscolus urensPlantenkennis programma