Geslacht: Mertensia
Auteurs: Roth
Nederlandse namen: Blauwklokje, Mertensia
Engelse naam: Oysterplants
Duitse naam: Mertensie
Familie: Boraginaceae (Ruwbladigenfamilie)

Mertensia asiatica zie: Mertensia simplicissima
Mertensia ciliata
Mertensia echioides
Mertensia maritima
Mertensia primuloides
Mertensia pterocarpa zie: Mertensia sibirica
Mertensia pterocarpa
Mertensia pterocarpa var. yezoensis
Mertensia pulmonarioides zie: Mertensia virginica
Mertensia sibirica
Mertensia sibirica 'Blue Bells'
Mertensia simplicissima
Mertensia tibetica zie: Mertensia primuloides
Mertensia virginicaPlantenkennis programma