Geslacht: Nigella
Auteurs: L.
Nederlandse namen: Juffertje-in-'t-groen, Nigelle
Engelse namen: Devil-in-a-bush, Fennel Flower, Fennel-flower, Love-in-a-mist, Wild Fennel
Duitse naam: Schwarzkümmel
Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)

Nigella aristata zie: Nigella arvensis subsp. aristata
Nigella arvensis
Nigella arvensis subsp. aristata
Nigella arvensis var. caudata
Nigella bucharica
Nigella ciliaris
Nigella ciliaris 'Pinwheel'
Nigella damascena
Nigella damascena 'Albion'
Nigella damascena 'Albion Black and Green'
Nigella damascena 'Blue Midget'
Nigella damascena 'Blue Power'
Nigella damascena 'Cambridge Blue'
Nigella damascena 'Dwarf Moody Blue'
Nigella damascena 'Dwarf Moody Blues' zie: Nigella damascena 'Dwarf Moody Blue'
Nigella damascena 'Miss Jekyll'
Nigella damascena 'Miss Jekyll Alba'
Nigella damascena Miss Jekyll Hybrids zie: Nigella damascena 'Miss Jekyll'
Nigella damascena 'Mulberry Rose'
Nigella damascena 'Oxford Blue'
Nigella damascena Persian Jewel Series
Nigella damascena Persian Jewels zie: Nigella damascena Persian Jewel Series
Nigella damascena 'Persian Jewels' zie: Nigella damascena Persian Jewel Series
Nigella damascena 'Red Jewel'
Nigella damascena 'White Power'
Nigella diversifolia zie: Nigella integrifolia
Nigella gallica zie: Nigella hispanica
Nigella garidella
Nigella hispanica
Nigella hispanica zie: Nigella papillosa
Nigella hispanica 'African Bride'
Nigella hispanica 'Alba'
Nigella hispanica 'Atropurpurea'
Nigella hispanica 'Curiosity'
Nigella integrifolia
Nigella nigellastrum
Nigella orientalis
Nigella orientalis 'Transformer'
Nigella papillosa
Nigella papillosa 'Choc Ice'
Nigella 'Pink Power'
Nigella sativaPlantenkennis programma