Geslacht: Phlox
Auteurs: L.
Nederlandse namen: Floks, Phlox, Vlambloem
Engelse naam: Phlox
Duitse naam: Flammenblume

Phlox paniculata 'Cool of the Evening' zie: Phlox 'Cool of the Evening'
Phlox paniculata 'Cool Water' zie: Phlox 'Cool Water'
Phlox paniculata 'Coral Flame' zie: Phlox 'Barsixtytwo'PBR
Phlox paniculata 'Corine' zie: Phlox 'Corine'
Phlox paniculata 'Cosmopolitan' zie: Phlox 'Cosmopolitan'PBR
Phlox paniculata 'Crème de Menthe' zie: Phlox 'Crème de Menthe'
Phlox paniculata 'Danielle' zie: Phlox 'Danielle'
Phlox paniculata 'Darwins Joyce' zie: Phlox 'Darwins Joyce'
Phlox paniculata 'David' zie: Phlox 'David'
Phlox paniculata 'David's Lavender' zie: Phlox 'David's Lavender'
Phlox paniculata 'Delilah' zie: Phlox 'Delilah'PBR
Phlox paniculata 'Delta Snow' zie: Phlox 'Delta Snow'
Phlox paniculata 'Diana' zie: Phlox 'Diana'
Phlox paniculata 'Dick Weaver' zie: Phlox 'Dick Weaver'
Phlox paniculata 'Ditomfav' zie: Phlox 'Ditomfav'PBR
Phlox paniculata 'Ditomfra' zie: Phlox 'Ditomfra'PBR
Phlox paniculata 'Ditomsur' zie: Phlox 'Ditomsur'PBR
Phlox paniculata divaricata 'Blue Moon' zie: Phlox divaricata 'Blue Moon'
Phlox paniculata 'Dodo Hanbury Forbes' zie: Phlox 'Dodo Hanbury Forbes'
Phlox paniculata 'Donau' zie: Phlox 'Donau'
Phlox paniculata 'Dorffreude' zie: Phlox 'Dorffreude'
Phlox paniculata 'Drakon' zie: Phlox 'Drakon'
Phlox paniculata 'Dresden China' zie: Phlox 'Dresden China'
Phlox paniculata 'Duchess of York' zie: Phlox 'Duchess of York'
Phlox paniculata 'Düsterlohe' zie: Phlox 'Düsterlohe'
Phlox paniculata Early Blush Pop zie: Phlox 'Dophlearblupop'
Phlox paniculata 'Early Cerise' zie: Phlox 'Early Cerise'
Phlox paniculata 'Early Flower' zie: Phlox 'Early Flower'
Phlox paniculata 'Early Gem' zie: Phlox 'Early Gem'
Phlox paniculata Early Hot Pink zie: Phlox 'Bareightyfive'
Phlox paniculata Early Lavander Pop zie: Phlox 'Dophlearlapop'
Phlox paniculata 'Early Magenta' zie: Phlox 'Early Magenta'
Phlox paniculata 'Early Purple Eye' zie: Phlox 'Early Purple Eye'
Phlox paniculata 'Early Red' zie: Phlox 'Early Red'
Phlox paniculata 'Early Star' zie: Phlox 'Early Star'
Phlox paniculata 'Early White' zie: Phlox 'Early White'
Phlox paniculata 'Eclaireur' zie: Phlox 'Eclaireur'
Phlox paniculata 'Eden's Crush' zie: Phlox 'Eden's Crush'
Phlox paniculata 'Eden's Flash' zie: Phlox 'Eden's Flash'
Phlox paniculata 'Eden's Glory' zie: Phlox 'Eden's Glory'
Phlox paniculata 'Eden's Glow' zie: Phlox 'Eden's Glow'
Phlox paniculata 'Eden's Smile' zie: Phlox 'Eden's Smile'
Phlox paniculata 'Edentuin' zie: Phlox 'Edentuin'
Phlox paniculata 'Elisabeth' zie: Phlox 'Elisabeth'
Phlox paniculata 'Elizabeth Arden' zie: Phlox 'Elizabeth Arden'
Phlox paniculata 'Empty Feelings' zie: Phlox 'Empty Feelings'
Phlox paniculata 'Ending Blue' zie: Phlox 'Ending Blue'
Phlox paniculata 'Erfurt' zie: Phlox 'Erfurt'
Phlox paniculata 'Erntefeuer' zie: Phlox 'Erntefeuer'
Phlox paniculata 'Errötendes Mädchen' zie: Phlox 'Errötendes Mädchen'

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 35

Plantenkennis programma