Geslacht: Scandix
Auteurs: L.
Nederlandse namen: Naaldekervel, Naaldenkervel
Engelse naam: Shepherd's-needle
Duitse namen: Nadelkerbel, Venuskamm
Familie: Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Scandix aromatica zie: Chaerophyllum aromaticum
Scandix pecten-venerisPlantenkennis programma