Geslacht: Tecomaria
Auteurs: (Endl.) Spach
Familie: Bignoniaceae (Trompetboomfamilie)

Tecomaria capensis zie: Tecoma capensis
Tecomaria capensis subsp. capensis zie: Tecoma capensis
Tecomaria petersii zie: Tecoma capensisPlantenkennis programma