Geslacht: Cryptostegia
Auteurs: R.Br.
Familie: Apocynaceae (Maagdenpalmfamilie)

Cryptostegia grandiflora
Cryptostegia madagascariensisPlantenkennis programma