Geslacht: Bryonia
Auteurs: L.
Nederlandse namen: Heggenrank, Heggerank
Engelse namen: Bryony, White Bryony
Duitse naam: Zaunrübe
Familie: Cucurbitaceae (Komkommerfamilie)

Bryonia alba
Bryonia cretica zie: Bryonia dioica
Bryonia cretica subsp. dioica zie: Bryonia dioica
Bryonia dioicaPlantenkennis programma