Geslacht: Deschampsia
Auteurs: P.Beauv.
Nederlandse naam: Smele
Engelse namen: Hair Grass, Hair-grass, Hair-grasses
Duitse naam: Schmiele
Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Deschampsia alpina zie: Deschampsia cespitosa subsp. alpina
Deschampsia caespitosa zie: Deschampsia cespitosa
Deschampsia caespitosa 'Fairy's Joke' zie: Deschampsia cespitosa var. vivipara
Deschampsia caespitosa var. vivipara zie: Deschampsia cespitosa var. vivipara
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa subsp. alpina
Deschampsia cespitosa Bronze Veil zie: Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier'
Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier'
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
Deschampsia cespitosa 'Fairy's Joke' zie: Deschampsia cespitosa var. vivipara
Deschampsia cespitosa Gold Dust zie: Deschampsia cespitosa 'Goldstaub'
Deschampsia cespitosa Golden Dew zie: Deschampsia cespitosa 'Goldtau'
Deschampsia cespitosa 'Golden Dew' zie: Deschampsia cespitosa 'Goldtau'
Deschampsia cespitosa Golden Pendant zie: Deschampsia cespitosa 'Goldgehänge'
Deschampsia cespitosa Golden Shower zie: Deschampsia cespitosa 'Goldgehänge'
Deschampsia cespitosa 'Golden Veil' zie: Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'
Deschampsia cespitosa Golden Veil zie: Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'
Deschampsia cespitosa 'Goldgehänge'
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'
Deschampsia cespitosa 'Goldstaub'
Deschampsia cespitosa 'Goldtau'
Deschampsia cespitosa 'Northern Lights'
Deschampsia cespitosa 'Palava'
Deschampsia cespitosa subsp. parviflora
Deschampsia cespitosa 'Pixie Fountain'
Deschampsia cespitosa 'Schottland'
Deschampsia cespitosa 'Tardiflora'
Deschampsia cespitosa 'Tatra Gold' zie: Deschampsia flexuosa 'Tatra Gold'
Deschampsia cespitosa 'Tauträger'
Deschampsia cespitosa var. vivipara
Deschampsia cespitosa 'Waldschrat' zie: Deschampsia cespitosa 'Waldschratt'
Deschampsia cespitosa 'Waldschratt'
Deschampsia elongata
Deschampsia elongata 'Zephyr'
Deschampsia flexuosa
Deschampsia flexuosa 'Aurea' zie: Deschampsia flexuosa 'Tatra Gold'
Deschampsia flexuosa 'Tatra Gold'
Deschampsia setaceaPlantenkennis programma