English Names / Engelse Namen / Englische Namen / Noms Anglais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Engelse naam Latijnse naam
Kilmarnock WillowSalix caprea 'Kilmarnock'
King AnthuriumAnthurium veitchii
King BegoniaBegonia rex
King MandarinCitrus ×nobilis
King Monkey CupNepenthes rajah
King-of-SiamCitrus ×nobilis
King OrangeCitrus ×nobilis
King Palm (G)Archontophoenix
King ProteaProtea cynaroides
King William PineAthrotaxis selaginoides
KingcupCaltha palustris
Kingcup (G)Caltha
Kingfisher DaisyFelicia bergeriana
Kingfisher Daisy (G)Felicia
KingnutCarya laciniosa
Kingnut HickoryCarya laciniosa
King's CrownJusticia carnea
King's GentianGentiana sceptrum
King's MantleThunbergia erecta
King's SpearAsphodeline lutea
KinnikinickArctostaphylos uva-ursi
KinnikinnickArctostaphylos uva-ursi
Kirin-giboshiHosta minor
Kirishima AzaleaRhododendron 'Obtusum'
Kiss-me-over-the-garden-gatePersicaria orientalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Plantenkennis programma