Geslacht: Lemna
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Eendenkroos
Engelse namen: Duckmeat, Duckweed, Duckweeds, Frog's Buttons
Duitse naam: Wasserlinse
Familie: Araceae (Aronskelkfamilie)

Lemna biperforata zie: Spirodela punctata
Lemna gibba
Lemna minor
Lemna minuscula zie: Lemna minuta
Lemna minuta
Lemna polyrhiza zie: Spirodela polyrhiza
Lemna punctata zie: Spirodela punctata
Lemna trisulca
Lemna turioniferaPlantenkennis programma