English Names / Engelse Namen / Englische Namen / Noms Anglais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Engelse naam Latijnse naam
White BedstrawGalium mollugo
White BeechCarpinus betulus
White BirchBetula papyrifera
White BirchBetula pendula
White BirchBetula pubescens
White BoltoniaBoltonia asteroides
White BottlebrushCallistemon salignus
White BroomCytisus multiflorus
White BryonyBryonia alba
White BryonyBryonia dioica
White Bryony (G)Bryonia
White Bryony Family (F)Cucurbitaceae
White BurnetSanguisorba canadensis
White ButterburPetasites albus
White CamasAnticlea elegans
White CamasAnticlea elegans var. glaucus
White CampionSilene latifolia
White CampionSilene latifolia subsp. alba
White CatSalix ×tetrapla
White CedarChamaecyparis thyoides
White CedarTabebuia heterophylla
White CedarThuja occidentalis
White ChervilCryptotaenia canadensis
White ChestnutCastanea dentata
White Chinese LilacSyringa ×chinensis 'Alba'

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 44
Plantenkennis programma