English Names / Engelse Namen / Englische Namen / Noms Anglais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Engelse naam Latijnse naam
White Forget-me-not (G)Cryptantha
White Forsythia (G)Abeliophyllum
White FritillaryFritillaria liliacea
White GardeniaGardenia thunbergia
White GingerHedychium coronarium
White Ginger LilyHedychium coronarium
White Gourd (G)Benincasa
White Grape HyacinthMuscari botryoides
White GumEucalyptus viminalis
White Heart HickoryCarya tomentosa
White Heath AsterAster ericoides
White HeatherCassiope mertensiana
White HelleboreVeratrum album
White HelleborineCephalanthera damasonium
White HickoryCarya tomentosa
White Hoop Petticoat DaffodilNarcissus cantabricus
White Hoop-petticoat DaffodilNarcissus cantabricus
White HorehoundMarrubium vulgare
White Horehound (G)Marrubium
White Horse NettleSolanum elaeagnifolium
White IronbarkEucalyptus leucoxylon
White IxoraIxora thwaitesii
White Lace FlowerOrlaya grandiflora
White LadyCephalanthera longifolia
White LancerPennisetum macrourum

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 44
Plantenkennis programma