Geslacht: Rubia
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Rubia
Engelse namen: Madders, Wild Madder
Duitse naam: Färberröte
Familie: Rubiaceae (Sterbladigenfamilie)

Rubia cordifolia
Rubia manjith zie: Rubia cordifolia
Rubia peregrina
Rubia tinctoria zie: Rubia tinctorum
Rubia tinctorumPlantenkennis programma