Geslacht: Ambrosinia

Ambrosinia mexicana zie: Chenopodium botrys
Ambrosinia mexicana 'Green Magic' zie: Chenopodium botrys 'Green Magic'Plantenkennis programma