Nederlandse namen / Dutch Names / Niederländische Namen / Noms Neerlandais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nederlandse naam Latijnse naam
RamontschiFlacourtia indica
RandjesbloemArabis alpina
RandjesbloemArabis caucasica
Randjesbloem (G)Arabis
Rankende duivekervelFumaria capreolata
Rankende duivenkervelFumaria capreolata
Rankende helmbloemCeratocapnos claviculata
Rankende helmbloem (G)Ceratocapnos
RankspinazieHablitzia tamnoides
Ranonkel (G)Ranunculus
Ranonkelfamilie (F)Ranunculaceae
RanonkelstruikKerria japonica
Ranonkelstruik (G)Kerria
RaoulNothofagus nervosa
RaponsjeCampanula rapunculus
Rapsterretje (G)Rhodoxis
RapunzelPhyteuma spicatum
Rapunzel (G)Phyteuma
RapunzelklokjeCampanula rapunculus
Rapunzelklokje (G)Phyteuma
RatanhiawortelKrameria triandra
Ratelaar (G)Rhinanthus
RatelpopulierPopulus tremula
RatelpopulierPopulus tremuloides
RattenstaartjeRaphanus caudatus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15
Plantenkennis programma