Nederlandse namen / Dutch Names / Niederländische Namen / Noms Neerlandais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nederlandse naam Latijnse naam
YaconPolymnia sonchifolia
YakonPolymnia sonchifolia
YamDioscorea alata
Yam (G)Dioscorea
YamboonPachyrhizus erosus
YamswortelDioscorea batatus
Yamswortel (G)Dioscorea
YapeerPyrus bretschneideri
Yerba santaEriodictyon californicum
YohimbePausinystalia johimbe
Yoshino-kersPrunus ×yedoensis
Yuan huaDaphne genkwa
Yucca (G)Yucca
Yuccabladige kruisdistelEryngium yuccifolium
Yunnan-denPinus yunnanensis
Yunnan-populierPopulus yunnanensis
YuzuCitrus junos

Plantenkennis programma